IMG_20190621_123837
Bli scout nu

Parkeringen vid scoutgården är begränsad. Utöver samåkning är det viktigt att vi använder parkeringen optimalt när vi har avdelningsmöten. Alla vill oftast komma samtidigt och åka samtidigt varför vi alla har samma intresse att det ska gå smidigt.

Det är absolut förbjudet att parkera på Åsbackavägen.

Ledare och övriga som stannar under mötet parkerar så långt in det går.

De som lämnar kör in nederst på parkeringen och ställer sig med näsan mot vägen.

De som hämtar kör in nederst på parkeringen, alternativt backar in och ställer sig så långt in som möjligt med näsan mot vägen. Genom att göra så får fler plats. Kom ner och hämta era barn och ta med dem till era bilar. Alla vill hem så snart som möjligt varför parkeringen oftast töms på bilar snabbt om vi gör så här. Snabbare om det ska backas en massa för att komma ut.