Styrelse

Niklas Andersson

Ordförande
ordf@hjsk.se Mobil: 0733248751

Gunell Andreasson

Kassör

Niclas Ivarsson

Protokollsekreterare

Stefan Rydbergh

Materialansvarig